Výroba 10-150 ml
PET fliaš
séria Bio 60-100 ml, s uzáverom 30/25
Výroba flip-top uzáverov pre PET fľaše 60 a 100 ml na balenie dezinfekčných prostriedkov na ruky. Výroba 10-150 ml
PET fliaš
séria Pharma 10-100 ml, s uzáverom Sk16
Výroba
10-150 ml
PET fliaš
Kozmetické fľaštičky s rozprašovačom a uzáverom 20/410
Výroba 10-150 ml
PET fliaš
séria Pharma 10-100 ml, s uzáverom GL18
Výroba 10-150 ml PET fliaš séria Spirit 40-50 ml, so závitom PP18 Výroba
10-150 ml
PET fliaš
PET fľaše k uzáverom 18/410
Výroba
10-150 ml
PET fliaš
séria Pharma 10-100 ml,
s rozprašovačom 18/410
Výroba
10-150 ml
PET fliaš
Individuálne
PET fľaše
Výroba
10-150 ml
PET fliaš
PET fľaše 10-125 ml
Výroba 10-150 ml
PET fliaš
séria Boston 60-150 ml, s uzáverom 20/410