Významnú časť našej produkcie tvoria individuálne PET fľaše, ktoré určujú image daného výrobku, v mnohých prípadoch sa k nim viažu práva k ochranným známkam, alebo s nimi súvisí právo na dizajn.

Nástroje na výrobu týchto fliaš vyrobíme podľa pokynov a na náklady zákazníka, takže nástroj na výrobu fľaše je majetkom objednávateľa. Pomocou týchto nástrojov nevyrábame a nepredávame fľaše pre iných klientov.

Keďže tieto fľaše dobre reprezentujú našu prácu a možnosti závodu, môžete si ich pozrieť v katalógu nižšie.