sk16-kupak

Uzávery typu Sk16 s ochranným krúžkom

K vlastným fľašiam s objemom 10-100 ml vyrábame vysokokvalitné PE uzávery typu Sk16 s ochranným krúžkom, ktoré zabezpečia perfektné a trvalé uzavretie aj pre výrobky s 2 ročnou trvanlivosťou. K dispozícii sú v týchto základných farbách: biela, čierna a citrónovo žltá.

Ak potrebujete trvanlivý a bezpečný uzáver a nemáte zvláštne požiadavky na  tvar fľaše, potom Vám určite odporúčame tento produkt!

Pri výbere fľaše hľadajte fľaše so závitmi Sk16!

egyeb-kupak

Dalšie uzávery

Závitové čati na našich fľašiach sú zhotovené tak, aby boli kompatibilné s mnohými uzávermi, napr.

  • fľaše s objemom 10-100 ml s rôznymi uzávermi „18“
  • fľaše s objemom 100-150 ml s rôznymi uzávermi „20“

rozprašovačmi a pod.

Na sprievodných fotografiách je niekoľko uzáverov, používaných našimi partnermi, ktoré Vám na požiadanie zadovážime!