Boston60

Produkt Závit Hmotnosť (g) Priemer (mm) Výška (mm) Technický výkres
Boston60 KS20 (20/410) 9,5 32,5 104,5 PDF

Bio60

Produkt Závit Hmotnosť (g) Priemer (mm) Výška (mm) Technický výkres
Bio60 30/25 13,5 35,2 94 PDF